Velkommen til Vellerup Vandværks hjemmeside

Vandet bliver analyseret 4 gange om året af certificeret laboratorie. Ananlyserne sker efter en plan, der bliver udarbejdet efter gældende drikkevandsregulativ.

Der bliver både analyseret på det vand, der bliver indvundet til vandværket, på det vand, der sendes ud til forbrugerne og endelig bliver der udtaget prøver ude på ledningsnettet, hos 2 af forbrugerne. 

I det materiale der udsendes til forbrugerne i forbindelse med den årlige generalforsamling er der en gennemgang af de seneste prøveresultater.  Og på generalforsamlingen ligger en samlet oversigt over analyseresultaterne.

 

Billedet til venstre viser vores åbning til rentvandstanken på vandværket

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk