Velkommen til Vellerup Vandværks hjemmeside

Vandværket forsyner i øjeblikket 40 helårshuse, 8 sommerhuse, 3 landbrug og 1 kirke med vand. Det nuværende forsyningsområde består af Vellerup samt sommerhuse på Vigvejen og Storkevænget.

Vandværket indvinder ca. 5000 m3 vand pr. år fra et område, der ligger nord for vandværket.

Boringen, der er placeret på vandværkets grund, er ca. 37 m dyb. Efter at vandet er pumpet op til værket, bliver det renset og filtreret i 2 sandfiltre, det bliver iltet og pumpet videre til en rentvandsbeholder. Herfra bliver vandet pumpet ud til forbrugerne gennem plastrør.

Vandværkets hovedledninger er fra 1967, vandmålere er fra 2017 og boring og vandbehandlingsanlæg er fra 2002.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk