Velkommen til Vellerup Vandværks hjemmeside

Oplysninger til ejendomsmæglere i forbindelse med salg af ejendomme i Vellerup Vandværks område 

downloades her:

Oplysningskema Danske Ejendomsmæglere

Seneste referat af generalforsamling

Seneste regnskab

Aktuelt takstblad

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk