Velkommen til Vellerup Vandværks hjemmeside

Seneste nyt:

Indkaldelse til generalforsamling onsdag 6/3 kl 19.30 hos Jacob, Nordvejen 7

Dagsorden og orientering om vandværkets drift kan ses HER

Og regnskabet kan ses HER

Regnskabet er revideret med udgift til vandanalyser: seneste udgave af regnskabet kan ses HER

06-12-23 Skiftet pumpe.

vi havde kortvarigt vandstop i formiddags kl. 8.30 pga skift af den pumpe vi har haft en del problemer med.  Vi har forsøgt en del ting for at forhindre at der gik luft i den ene af vores 2 pumper, der holder vandtrykket på vores ledningsnet, men vi har ikke kunnet finde fejlen, så nu har vi skiftet pumpen og håber det løser problemet.  

 

Problemer med pumperne til vandtryk!

Vi har nu oppe på 3 gange hvor pumperne kl 4 om natten bliver fyldt med luft og derfor ikke kan holde vandtrykket ud til brugerne.  Vi har kontakt til vores normale samarbejdspartner Jysk Vandrens og vi har nu haft besøg af ekspert fra Grundfoss (som har lavet de 2 pumper vi har problem med) - MEN ingen umiddelbare svar på, hvordan der kan komme luft i pumperne.  Så problemet er ikke løst, men vi forsøger nogle mindre ændringer og håber det kan hjæpe, men ved det reelt ikke.  Det er lykkedes at få ret hurtigt gang i pumperne igen, men er jo generende med stop for vandet - så vi beklager.

 

Nyt om budget og takstblad til generalforsamlingen:

Bestyrelsen har nu haft mulighed for at drøfte budget for 2023 og budget for 2024 og hermed også fået et bedre indtryk af udgifterne i 2024.  Der ligger 2 store regninger for arbejde udført i 2022 (den ene er på asfaltarbejde i forbindelse med nye vandledninger på 17.825 kr og den anden er vores nye brøndpumpe på 28128 kr) i alt godt 46.000 kr., men de er ikke nået at komme med i regnskabet for 2022.  Derfor har bestyrelsen medtaget dem i budget for 2023 og det betyder vi kommer ud med et stort underskud i 2023.  Vi har sidste år på generalforsamlingen besluttet takster for 2023, men har også en opsparing som betyder, at vi kan klare dette underskud. 

Samtidig kan vi dog se, at udgifterne til vandværksdriften er stigende. For at budget for 2024 kan komme i balance foreslår vi, at såvel den faste afgift som m3-afgift øges med 20% (i stedet for de 6% vi foreslog i det udsendte materiale)  Det betyder, at den faste afgift stiger fra  2200 kr ex moms til 2640 kr ex moms og m3-afgift stiger fra 6,00 kr til 7,20 kr også ex moms. 

Forslag til budget 2023 og 2024 er vedlagt HER og forslag til takstblad 2024 er vedlagt HER.

Generalforsamling 2023 afholdes mandag d. 27/3 kl 19.30 hos Jacob, Nordvejen 7.

Indkaldelsen er omdelt på papir og kan downloades HER

Regnskabet kan downloades HER

Generalforsamling 2022 afholdes onsdag d. 11/5 kl 19.30 hos Christa, Vigvejen 7.

Indkaldelsen er omdelt på papir og kan downloades HER

Regnskab 2021 kan downloades her

 

Så går sidste fase af udskiftning af vandværkets hovedledning i gang. 

Den planlagte udskiftning af den sidste del af hovedledningen fra Vellerup Vandværk på Vigvejen og Storkevænget går i gang i starten af maj.  Udskiftningen vil ske ved at den nye vandledning ”trækkes” igennem der, hvor den nuværende ledning ligger. Beboerne på strækningen vil få lagt midlertidige vandledninger ud (som det skete sidste år i Vellerup by)

Det er Lars Petersen fra Jægerspris VVS, der står for arbejdet.

Der kan forekomme kortvarige vandstop i forbindelse med udskiftningen, men arbejdet er tilrettelagt så det giver mindst mulig gener til de berørte husejere og resten af vandværkets brugere.

Generalforsamling udskydes til 11/5 kl. 19.00 hos Christa, Vigvejen 7.  Bestyrelsen har på sit møde d. 17/1 2022 besluttet at udskyde den ordinære generalforsamling i marts til afholdelse 11/5 pga usikkerhed om Covid-situationen og fordi vi på dette tidspunkt vil have overblik over udgifter til hele den nye ledningsføring og dermed kan fremlægge en oversigt over de kommende års udgifter til lån og drift af vandværket.  Der vil blive uddelt skriftlig orientering til brugerne i marts.  Det forventes at sidste del af den nye ledningsføring (til Vigvejen 12 - 18 og brugerne på Storkevænget) vil blive gennemført i april/maj. 

Sidste luk i denne omgang: tirsdag d. 14/9 kl ca 12.00 til ca 15.00 vil der være lukket for vandet i hele byen, mens den nye hovedledning bliver koblet på vandværket.  Beklager ulejligheden. 

Det bliver i dag fredag 10/9, at der bliver lukket for vandet på vigvejen og storkevænget fra ca 10.00 til ca 14.00. Der var problemer med at blive klar i går, men nu er der klart til samling af den nye ledning. For at svejse den sammen skal den være tør for vand, derfor tager det noget tid. Beklager.

torsdag d. 9/9 vil der være længerevarende stop for vandet på Vigvejen og Storkevænget mens den nye vandledning bliver tilsluttet vandværket. 

Tirsdag d. 17/8 starter udskifningen af rørledningen på vigvejen.  Der vil blive kortvarige stop af vandforsyningen til de enkelte brugere, når vandforsyningen til huset bliver flyttet over på den midlertidige ledning (den der ligger på jorden) og igen når den bliver tilsluttet den nye ledning.  og der kan forekomme brun-farvning af vandet fordi belægninger på de gamle rør bliver slået løs.  Det er ikke sundhedsskadeligt, men pas på vasketøjet. 

Generalforsamling 2021 afholdes mandag d. 16/8 kl 19.30 hos Christa, Vigvejen 7.

Indkaldelsen er omdelt på papir og kan downloades HER

Regnskab 2020 kan downloades her

 

mandag d. 29/6 Så er der vand igen. Der er lavet en midlertidig løsning, som har betydet, at der er slået belægninger i de gamle rør løs, så der kan være lidt brunt i vandet, men det burde forsvinde når rørene er løbet igennem. Vi beklager alle genvordighederne, men glæder os til vi får nye rør.

mandag d. 29/6 I forbindelse med underboring af ny hovedledning blev den gamle ledning ramt og vandværket løb tør for vand.  Mens skaden udbedres er der lukket for vandet. 

lørdag d. 26/6 brud på den gamle hovedledning på Vigvejen, mens skaden udbedres vil der være lukket for vandet.

torsdag d. 24/6   - der vil her i formiddag blive lukket for vandet i ca 20 min, så der kan komme tryk på den nye midlertidige vandledning på Nordvejen.  Og herefter vil der være kortvarige stop for vandet for den enkelte forbruger i forbindelse med, at vandledninger til husene skal flyttes over på den midlertidige vandledning.  Vi beklager de gener det kan medføre. 

 

Nye hovedvandledninger nedgraves 23/6 til 31/8

Vandværkets hovedledninger er fra 1960-erne, så det er tid at få dem skiftet.  Det vil betyde en del gravearbejde i byen her i sommer.  Mens de gamle vandledninger bliver skiftet, vil alle forbrugere blive forsynet via en ledning, der ligger på jorden. Forhåbentlig vil det kun være kortvarigt, at den enkelte forbruger er uden vand, men der kan være nogle gener i forbindelse med fornyelsen, så vi håber på forståelse.  De nye vandledninger bliver fremført med styret underboring, så selve gravearbejdet vil være huller til underboringen, samt ud for de enkelte forbrugere, når ledningen ind til den enkelte forbruger skal kobles på den nye hovedledning.  I er velkomne til at kontakte bestyrelsen, hvis I har spørgsmål.

Generalforsamling afholdes mandag d. 16/8 2021 kl  19.30

sted oplyses senere

Indkaldelsen er omdelt på papir og kan hentes HER

 

Generalforsamling afholdes TORSdag d. 13/8 2020 kl  19.30

hos Rasmus Vigvejen 8 

Indkaldelsen er omdelt på papir og kan hentes HER. 

Og regnskabet for 2019 kan hentes   HER

Vandanalyser fra juni 2019 (bl.a. alle de nye pesticid-analyser) kan ses HER

 

 

10/4 2020  Vi løb tør for vand i går aftes.  Formentlig pga af stort vandforbrug i starten af påsken.  Vi brugte over 20 m3 vand i løbet af torsdagen, hvor vi på en normal dag bruger 14 m3.  Så spar lidt på vandet her i påsken. Vi holder øje med udviklingen. Hilsen bestyrelsen.

Afholdelse af generalforsamling udskydes pga Coronavirus-situationen - der indkaldes til ny generalforsamling, når det er muligt.

Generalforsamling afholdes mandag d. 23/3 2020 kl  19.30

hos Rasmus Vigvejen 8 

Indkaldelsen er omdelt på papir og kan hentes HER. 

Og regnskabet for 2019 kan hentes (ikke underskrevet er under revision)  HER

Vandanalyser fra juni 2019 (bl.a. alle de nye pesticid-analyser) kan ses HER

 

 

torsdag 18/7 kl 06.00  Der er vand igen, problem med et af filtrene ser ud til at være løst.

torsdag 18/7 kl 05.00

Vores grundvandspumpe er stoppet, så vi har ikke noget vand.  Der er tilkaldt assistance, men hvor hurtigt det kan klares vides desværre ikke

 

 

Generalforsamling afholdes torsdag d. 21/3 2019 kl  19.30

hos Hanne og Stig Vigvejen Vigvejen 10 

Indkaldelsen er omdelt på papir og kan hentes HER. 

Og regnskabet for 2018 kan hentes HER

Vandanalyser fra jan 2018 (pesticid-analyser) kan ses HER og oktober 2018 (for højt nitrit indhold) HER

 

 

 

torsdag 16/8 kl. 14.10:   Vi har problemer med vores filtre, derfor har der været kortvarige vandstop. Indtil videre kører vi råvand direkte i tanken (uden filtrering) der er ingen sundhedsproblemer med det, men smagen er lidt anderledes, når det ikke bliver iltet og der kan også være lidt mere okker i vandet.  Vi prøver så hurtigt som muligt at få filtrene igang igen.

 

torsdag 26/7:   Der bliver brugt så meget vand til havevanding mm, så tanken løber tom!

brug vand med omtanke, hvis der også skal være drikkevand og til madlavning! 

Hilsen bestyrelsen  

 

Der bliver lukket for vandet fredag d. 25/5 kl. 10.30 til ca 12.00.

Vi har problemer med de nye pumper, de fungerer ikke optimalt og har svært ved at holde vandtrykket konstant.  Så vi må ændre lidt på konstruktionen og derfor lukke for vandet fredag d. 25/5 kl 10.30 til ca 12.00.  Vi beklager besværet.

 

Vi må desværre kortvarigt lukke for vandet tirsdag d 8/5 kl 21.30 for at lufte de nye pumper ud.  Vi beklager besværet.  

 

NB NB  mandag d. 7/5 skal vi have skiftet vores pumper. Derfor vil der være lukket for vandet fra kl. 10.00 - 13.00          Vi beklager besværet. 

 

 

Referat af generalforsamling 2018 ligger nu på sin plads.

 

tirsdag d. 2073 kl 13.30:  Tanken er løbet tør, så der er ikke vand i hanerne i byen! Jan og smeden er på vej for at finde fejlen og kan forhåbentligt få nyt vand i hanerne.

14.25 Nu er der vand igen - Jan klarede det :-)

 

 

 

Generalforsamling afholdes mandag d. 19/3 2018 kl  19.30

hos Helle og Jan Nordvejen 3 

Indkaldelsen er omdelt på papir og kan hentes HER. 

Og regnskabet for 2017 kan hentes HER

Vandanalyser fra april 2017 kan hentes HER

 

tirsdag d. 8/5 2017 kl. 13.50     Brud på rørene.  Vi har netop fået oplyst (efter flere alarmer på vores vandværksstyring), at der er sket et brud på hovedrøret tæt på vandværket. Bruddet er sket pga gravearbejde i forbindelse med gennemførsel af fibernet igennem byen.  Der bliver lukket for vandet, så bruddet kan udbedres, pt ved vi ikke hvor lang tid det vil tage.

Jan og Carl

Generalforsamling afholdes onsdag d. 29/3 2017 kl  19.30

hos Sissi og Carl. Sandvejen 1  (for enden af grusvejen ved vandværket).

Indkaldelsen er omdelt på papir og kan downlaodes HER. 

Og regnskabet for 2016 (har trukket lidt ud, så denne udgave er før revision af de valgte revisorer, men det vil blive nået inden generalforsamlingen) kan downloades HER

 

Generalforsamling afholdt onsdag d. 30/3 2016 kl  19.30

hos Hanne og Stig, Vigvejen 10.

Referatet kan ses under Generalforsamling mm/referater.

Dagsorden samt oplysninger om vandkvalitet kan hentes her. 

og uddelingsregnskab kan hentes her.

 

April 2014: Referat af generalforsamling kan ses under menupunktet Generalforsamling/Referater

generalforsamling 2014: tirsdag d. 25/3 kl. 19.30 hos Sissi og Carl, Sandvejen 1

indkaldelsen kan downloades her  regnskabstallene kan downloades her og vi skal bl.a. høre om den nye styring, der er installeret.

tirsdag d. 7/1 2014:

VIGTIGT NYT.  vandværket er ved at få installeret ny styring.  Så tirsdag d. 7/1 vil der være lukket for vandet fra kl. 10.00 til 15.00

I kan høre mere om den ny styring på den kommende generalforsamling.

 

Oktober 2013: Kommunalbestyrelsen har behandlet vores forslag om skovrejsning på vandværkets indvindingsområde - og afslået med begrundelse i andre hensyn (kirkeomgivelser mm).  Forslag og afslag kan ses her.

 

Så er det tid til generalforsamling:

onsdag d. 6/3 kl. 19.30 mødes vi hos Rasmus Jørgensen, Vigvejen 8

indkaldelsen kan downloades her

regnskabstallene kan downloades her

 

 

januar 2013

Lukning bliver ikke til noget.  Der løb ikke tilstrækkeligt vand frem på 2 timer.

NB NB natten mellem torsdag og fredag (d. 10. og 11. januar) vil der blive lukket for vandet fra kl. 01.00 til kl. 03.00 for at undersøge en mulig lækage ved Nordvejen 28.  Tidspunktet er valgt for at give mindst mulig gene.

Carl kan kontaktes på tlf 2230 2951 i særlige tilfælde.

 

september 2012:

vi har haft nogle tilfælde af forsyningsstop tirsdag og fredag. Årsagen er problemer med de ventiler, der skal sikre driften i forbindelse med skylning af vores filtre.  Smeden vil hurtigts muligt skifte disse ventiler, så vi igen skulle kunne køre uden problemer. Vi beklager de gener, det har givet.

 

marts 2012:

Årets generalforsamling blev holdt hos 

Jan og Helle, Nordvejen 3 onsdag d. 28/3 kl. 19.30. 

  
det samlede materiale kan ses
her: generalforsamling 2012

og referatet her

januar 2012:

 Vandværket har fået en del henvendelser fra brugere, der er utilfredse med, at de har fået et rykkerbrev om indberetning af måleraflæsning ved årskiftet. Plettner data som opkræver vandafgift for vores vandværk havde fået lavet et nyt indberetningsprogram til måleraflæsning.  Det fungerede på den måde, at man kan udskrive kvittering uden at indberette, denne del krævede et ekstra tryk på knappen indberet.  Så hvis I har modtaget en rykkerskrivelse bedes I indberette jeres målertal endnu engang og tryk på knappen: indberet.
Der vil ikke blive opkrævet rykkergebyr i denne forbindelse. Venlige brugere har også gjort opmærksom på, at det telefonnummer, der var med på indberetningsbrevet ikke fungerer.  Det beklager vi, nummeret er gået ind, fordi det ikke blev brugt - det er et taletidskortnummer; og der er sat nye kontaktoplysninger her på hjemmesiden under menupunktet: Kontakt


 

 

juni 2011 - Dong skal grave El-ledninger ned i juli her i Vellerup.  Bestyrelsen har undersøgt om nye hovedledninger til vandværket kunne graves ned samtidig; men der ville desværre ikke være nogen prismæssig gevinst ved dette, så fornyelse af vandledningerne vil først ske senere.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk